Contact

Als u meer informatie wilt over onze vereniging voor wat betreft lidmaatschap en contributie dan kunt u op maandag- en dinsdagavond van 18.30 tot 20.00 uur contact opnemen met de heer Hutten, telefoonnummer 0546-641112, of met de heer Janssen, telefoonnummer 0541-355076. Het doorgeven van verhuizing, wijziging bank- of gironummer en het aanmelden van nieuwe leden kunt u ook via e-mail doen aan de penningmeester.

Het e-mail adres van de penningmeester is: jjanssen1964@kpnmail.nl

Voor het doorgeven van een sterfgeval kunt u contact opnemen met
Dhr. A. Mulder, tel.nr. 0546-641151 b.g.g. 06-537 279 53
bij afwezigheid mevr. F. Kleinjan-Valk, tel.nr. 0546-672009 b.g.g. 06-231 254 08