Personeel

Uitvaartverzorger Dhr. A. Mulder en 2e Uitvaartverzorgster Mevr. F. Kleinjan-ValkKoffiedame/Algemeen medewerkster: Mevr. J. Kottier-Hekman,  Mevr. D. de Graaf-Slot en Mevr. I. SchipperDragers (v.l.n.r.): G. Kleinjan, G. Meuleman, B. Hilberink,  A. Bos, H. Maneschijn, M. Kottier, W. Schonewille, H. Haaksman en H. Uitslag

Klik op de foto’s om deze te vergroten.

De eerste uitvaartverzorger tevens bode van onze vereniging was tot 1951 de heer B├╝ter.
Hij werd opgevolgd door de heer Ezendam die van 1951 tot 1962 uitvaartverzorger was.

Van 1962 tot 1965 was de heer Gerrits uitvaartverzorger en diens opvolger in 1965 was de heer Slotman.

In 1983 werd een assistent uitvaartverzorgster aangesteld en wel mevr. G. Kolkman. Dit was in de uitvaartwereld een unicum, daar er in die tijd de uitvaartwereld werd beheerst door mannen. Kort na haar aanstelling is mevr. Kolkman overleden en werd mevr. H. Bosch-Brink in haar plaats benoemd.

Op 1 juli 1993 werd dhr. A. Mulder benoemd als opvolger van de heer J. Slotman en op 1 april 1997 werd mevr. F. Kleinjan-Valk benoemd als opvolgster van mevr. H. Bosch-Brink.
Op dit moment is de taakverdeling van het personeel als volgt:

Uitvaartverzorger:
Dhr. A. Mulder

2e Uitvaartverzorgster:
Mevr. F. Kleinjan-Valk

Koffiedame/Algemeen medewerkster:
Mevr. D. de Graaf-Slot
Mevr. J. Kottier-Hekman
Mevr. I. Schipper

Dragers:
Dhr. A. Bos
Dhr. H. Haaksman
Dhr. B. Hilberink
Dhr. G. Kleinjan
Dhr. M. Kottier
Dhr. H. Maneschijn
Dhr. W. Schonewille
Dhr. H. Uitslag
Dhr. G. Meuleman