Contact

Als u meer informatie wilt over onze vereniging voor wat betreft lidmaatschap en contributie dan kunt u op maandag- en dinsdagavond van 18.30 tot 20.00 uur contact opnemen met de heer Janssen, telefoonnummer 0541-355076.

Het doorgeven van verhuizing, huwelijk, geboorte, wijziging bankgegevens en het aanmelden van nieuwe leden kunt u ook via e-mail doen aan de penningmeester.

Het e-mailadres van de penningmeester is: jjanssen1964@kpnmail.nl

Voor het doorgeven van een sterfgeval kunt u contact opnemen met
de heer A. Mulder, tel.nr. 0546-641151 b.g.g. 06-537 279 53.

Neem contact op