Wat houdt mijn lidmaatschap bij de vereniging in?
De vereniging verzorgt voor haar leden begrafenissen en crematies.
Iemand die contributie betaalt is lid van de vereniging. Deze contributie bedraagt momenteel € 72,00 per jaar voor een lid van 21 jaar en ouder. Onder de 21 jaar bedraagt de contributie € 6,00 per jaar. De contributie dient levenslang betaald te worden.
Bij overlijden kan aanspraak gemaakt worden op een bijdrage in de kosten van de vereniging. Deze bijdrage is momenteel € 2.225,00 en wordt jaarlijks in de algemene ledenvergadering vastgesteld voor het komende jaar. Deze bijdrage wordt niet uitbetaald, maar in mindering gebracht op de gemaakte kosten.

Wie moet ik bellen bij een overlijden?
U kunt het algemene nummer bellen: 0546-642742. Vervolgens wordt u doorverbonden met één van onze medewerkers.

Hoe kan ik adreswijzigingen, geboorte, wijzigingen in wijze van betalen e.d. doorgeven?
Dat kan via het contactformulier zodat alle wijzigingen doorgegeven kunnen worden. Uiteraard kunt u ook bellen naar 0541-355076 (maandag- en dinsdagavond tussen 18.30 en 20.00 uur)

Op welke wijze kan ik de contributie betalen?
Daar zijn 3 mogelijkheden voor:
– per incasso (wijzigingen en stopzetting kunnen door ons geregeld worden);
– per periodieke overboeking (hierbij ligt de opdracht bij uzelf en moeten wijzigingen en stopzetting ook door uzelf geregeld worden);
– per factuur (dat kan alleen via betaling in één keer per jaar). Dit is een erg kostbare optie, waardoor wij een opslag voor administratieve kosten van € 5,00 doorberekenen.

Ik woon binnen het werkgebied van de vereniging en wil de uitvaart graag door iemand anders laten verzorgen. Kan dat?
Dat kan. Iedereen is vrij om te kiezen wie de uitvaart moet verzorgen. U dient er echter wel rekening mee te houden dat in bijna alle gevallen de kosten dan behoorlijk hoger uitvallen. Het is dus wel verstandig om daarover van te voren informatie op te vragen. Indien de verzorging toch door een derde wordt gedaan, maken wij de bijdrage van de vereniging over naar die instantie na ontvangst van de nota en een uittreksel uit het register van overlijden.

Ik woon buiten het werkgebied van de vereniging. Hoe gaat het dan met een uitvaart?
In dat geval kun u een ter plaatse actieve vereniging of onderneming vragen om de uitvaart te verzorgen. Vervolgens ontvangen wij de nota van degene die de uitvaart heeft verzorgd samen met een uittreksel uit het register van overlijden. Wij maken de bijdrage dan over naar die instantie. Er wordt dus geen geld overgemaakt naar nabestaanden.

Kan ik regelen dat ik een hogere bijdrage krijg bij overlijden?
Dat is bij ons niet mogelijk. De bijdrage is voor ieder lid gelijk. Indien u een hogere uitkering wenst, kunt u dat regelen door middel van het afsluiten van een kapitaalverzekering bij een verzekeraar.

Kan ik de bijdrage van de vereniging ook afkopen of de contributie premievrij maken?
Dat is niet mogelijk, omdat wij geen verzekeraar zijn.

Kan ik zaken vastleggen over hoe ik mijn uitvaart wil laten verlopen?
Op onze website ziet u in de kopbalk aan de rechterkant “Codicil”. Wanneer u daarop klikt kunt u een codicil downloaden. Als u deze vervolgens print kunt u daarop uw wensen aangeven en daarna bij uw belangrijke papieren bewaren.

Kunnen wij gebruik maken van een familiekamer?
Sedert juli 2017 beschikken wij over 2 familiekamers met daarbij een kleine algemene keuken. Bekijk onze website om een indruk op te doen. De familiekamers hebben een eigen ingang in het uitvaartcentrum. U krijgt een sleutel van deze kamer. Zo kunt u 24 uur per dag zelf bepalen wanneer, hoe lang en met wie u bij uw dierbare wilt zijn zonder eerst een afspraak te hoeven maken

Kan er een uitvaart geregeld worden vanuit het uitvaartcentrum?
Het is mogelijk om een plechtigheid te houden in het uitvaartcentrum. Plechtigheden met een aantal bezoekers van ongeveer 40 personen zijn mogelijk. Tevens kan er na de uitvaart een koffietafel worden gehouden met diverse broodjes of cake.

Kan ik ook digitaal condoleren?
Jazeker kan dat. Als u naar onze website gaat, ziet u aan de rechterkant “Bekijk de condoleances: Klik hier”. Wanneer u daar klikt komt u bij een overzicht van de recent overledenen. Klik vervolgens op “lees meer” bij de betreffende persoon en vervolgens op “condoleances”. Onder “Teken het condoleanceregister” kunt u uw tekst invullen en klik tenslotte op “versturen”.

Kan ik bij jullie vragen stellen over één van de begraafplaatsen?
De begraafplaatsen zijn niet van onze vereniging, maar van de gemeente Twenterand of RK Kerk Sint Willibrord. Voor vragen daarover verwijzen wij u graag naar hen.

Neem contact op: Contact